Wat doet een rechter?

Er zijn veel verschillende soorten rechters, zoals de kantonrechter, de civiele rechter, de bestuursrechter, de strafrechter, de rechter-commissaris, de kinderrechter, en de politierechter. Een rechter neemt beslissingen in zaken waarin mensen het niet met elkaar eens zijn. Als mensen bijvoorbeeld ruzie hebben over de koop van een mobiele telefoon, kunnen zij aan de rechter vragen naar de zaak te kijken. De rechter onderzoekt wat er precies aan de hand is en wat daarover in de wet en andere rechtsbronnen staat. Op basis daarvan doet hij een uitspraak. Iedereen moet zich aan die uitspraak houden. De strafrechter bepaalt of iemand schuldig is aan het plegen van een strafbaar feit. De rechter bepaalt ook welke straf iemand krijgt.

Deze website is een onderdeel van www.rechtspraak.nl | Drempelsweg
Voor deze website heb je Flash nodig